Rubriky
Biznis

Predaj a kúpa spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba, ktorá sa vyznačuje tým, že pri jej vzniku spoločníci vložia vklady a vytvoria základné imanie. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť tvorená jednou alebo viacerými osobami. Zaujala vás forma podnikania pod záštitou spoločnosti s ručením obmedzeným? Máte nápady, plány, vízie, ktoré potrebujete uplatniť v praxi? Poďte do toho. Pomôžeme vám s kúpou spoločnosti podľa vašich predstáv. Ušetríte energiu a čas. Všetko vybavíme za vás. Vy prevezmete pripravenú spoločnosť na podnikanie, ktorá sa stáva vašou dňom zápisom do obchodného registra?

svet veľkého podnikania

Čo tomu všetkému predchádza? Komunikácia s úradmi a inštitúciami, príprava dokumentov, zmlúv, ktoré sú potrebné a nevyhnutné k doloženiu pri kúpe spoločnosti. Až, keď príslušné náležitosti prebehnú, úradne sa overia jednotlivé podpisy, uzavrie sa kúpno-predajná zmluvy, prevedú sa finančné prostriedky, dochádza k samotnému zápisu spoločnosti do obchodného registra. Vtedy už môžete začať vykonávať vami zvolené podnikateľské aktivity so zámerom dosiahnutia zisku a prosperity. V prípade potreby nás aj naďalej neváhajte osloviť v súvislosti s poradenstvom v oblasti obchodu a podnikania, účtovných a daňových záležitostí. V tomto smere sme jednotkou na trhu, hlavne zásluhou našich vyškolených pracovníkov s dostatočnou praxou, znalosťami a výborným prístupom k našim klientom.

podnikanie a technológie

Predaj sro cena je slovné spojenie, ktoré sa opakuje aj na našej stránke s plnením úlohy, ktorou je dostatočne informovať potenciálnych záujemcov o cenových položkách. Jednotlivé služby máme fixne ohodnotené a ich súhrn vytvára celkovú cenu, ktorá sa vzťahuje na kúpu danej spoločnosť, o ktorú máte záujem. Spoločnosti určené na predaj sa rôznia tým, že niektoré z nich nikdy nevykonávali podnikateľskú činnosť, sú bez histórie, iné zasa s históriou. Medzi spoločnosťami, ktoré už majú svoje miesto na trhu, to znamená, že už podnikali, nájdete aj spoločnosti, ktoré sú registrované na daňovom úrade ako platcovia dane z pridanej hodnoty.