Je dotácia na tepelné čerpadlo vašim snom?

Ak áno, už nie je takým nesplniteľným. V minulosti dotácia na tepelné čerpadlo predstavovala niečo, čo nebolo jednoduché získať. Avšak zariadenia, ktoré pri svojej činnosti používajú obnoviteľné zdroje energií sa stali veľmi populárnymi, čo sa podpísalo na vzniku tejto dotácie. Z roka na rok sa tiež množstvo vyčlenených finančných prostriedkov na tento projekt zvyšuje. Pre mnohé domácnosti sa tepelné čerpadlá vďaka dotáciám stali dostupnými. Dotácia na tepelné čerpadlo dokáže vstupnú investíciu zredukovať priemerne o 30%, čo robí tieto vykurovacie zariadenia veľmi atraktívnymi.

dotácia-na-tepelné-čerpadlo

Všetko, čo by ste mali o dotáciách na tepelné čerpadlo vedieť

Získanie dotácie na tepelné čerpadlo nie je len tak zadarmo. Aj keď sa finančné prostriedky vyčlenené na tento projekt zvyšujú, zvyšuje sa aj počet žiadateľov. Ak sa chcete aj vy stať úspešným a neplatiť vstupnú investíciu za inštaláciu tepelného čerpadla len zo svojho vrecka, prinášame vám krátky návod na to, ako dotáciu získať.

· Naštudujte si podrobne nielen všetky potrebné informácie o tom, ako získanie dotácie na tepelné čerpadlo funguje, ale aj informácie o tom, ako funguje kolo, v ktorom sa o jej zisk pokúšate. Čím viac informácii budete mať, tým bližšie pre vás dotácia bude. S dostatkom informácií vás už nič neprekvapí.

· Skúste si nájsť obchodného partnera, ktorý vám bude tepelné čerpadlo inštalovať. Podmienkou získania dotácie je predbežné uzatvorenie dohody so zhotoviteľom a vypracovanie technického projektu inštalácie tohto zariadenia. Technický návrh slúži ako podklad pre vyplnenie žiadosti o poukážku. Predbežnú dohodu však nemôžete uzatvárať s každom spoločnosťou. Je dôležité, aby sa nachádzala na zozname oprávnených zhotoviteľov.

· Ak budete disponovať všetkými potrebnými dokumentmi, požiadajte o vydanie poukážky. V tomto prípade hlavný krok predstavuje formulár o vydanie poukážky, v ktorom je potrebné vyplniť všetky podstatné náležitosti – technické informácie o druhu zariadenia, jeho výrobnom type, výrobcovi či o celkovom výkone. Je dôležité, aby ste uviedli len presné informácie.

· Ak sa vám podarí dotáciu získať, Slovenská inovačná a energetická agentúra vám prostredníctvom e-mailu zašle zmluvu o poskytnutí príspevku. Zmluva musí byť podpísaná právoplatným vlastníkom domu a podpis úradne osvedčený.

· Následne vám oprávnený zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu tepelného čerpadla. Dôležité však je, aby bola inštalácia zhotovená v stanovenom termíne. Následne odovzdáte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi, ktorý sa už postará o všetko potrebné.

tepelné-čerpadlo-dotácia

Máte dodatočné otázky?

Ak vás niečo ohľadne dotácie na tepelné čerpadlo zaujíma, neváhajte navštíviť stránkuwww.viessmann.sk, kde nájdete dodatočné informácie o tom, ako dotácia na tepelné čerpadlo v praxi skutočne funguje. Čím viac toho budete vedieť, tým lepšie – dotácia na tepelné čerpadlo sa vám stane prístupnejšou.